Skip links

Anteja ECG je uveljavljeno mednarodno svetovalno podjetje, ki nudi podporo razvoju verig vrednosti s pomočjo ocen potreb, analize vrednostnih verig, analize grozdov, razvoja grozdov, izgradnje zmogljivosti, študij izvedljivosti, oblikovanja politike na področju raziskav in Inovacij.

Za uspešno izvedbo projektov (Interreg, Horizon 2020) vabi Anteja ECG k sodelovanju mlade projektne sodelavce.

Vaše naloge:

 • pomoč pri vsebinski pripravi EU projektov na področju raziskav, razvoja, in inovacij;
 • pomoč pri pripravi projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami za razpise programov Interreg in drugih EU projektov;
 • priprava poslovnih in strokovnih študij, implementacija strokovnih aktivnosti v skladu z delovnimi paketi;
 • koordinacija dela med odgovornimi osebami znotraj projektnega tima in komunikacija tako s partnerji kot vodilnim partnerjem;
 • sodelovanje na mednarodnih dogodkih povezanih s projekti;
 • priprava poročil tekom izvajanja projektov v skladu s posameznimi programi.

Pogoji:

 • obvladovanje angleščine in francoščine
 • obvladovanje online orodij za izvedbo webinarjev in networking dogodkov
 • obvladovanje socialnih omrežij
 • prednost imajo kandidati s poznavanjem EU regulative in prava

Anteja je podjetje enakih možnosti in prijavijo se lahko kandidati, ki jim to pomeni prvo zaposlitev.

Najustreznejšim kandidatom ponujamo:

 • zaposlitev za čas trajanja projektov
 • delo v mednarodnem timu in mednarodnem okolju
 • delo na lokacijah izven Slovenije

Razpis je odprt od 1.4. 2021 do 20.4.2021